Älskar budgetarbete

Anna Diakowska har alltid älskat budgetarbete. Hon fördjupade sina kunskaper på utbildningen Diplomerad Ekonomiassistent.

Anna Diakowska, Diplomerad Ekonomiassistent på Folkuniversitetet i Göteborg

– Att jobba med ekonomi är nog mitt öde. Jag har varit på flera olika arbetsplatser och haft en mängd olika sysslor. Men det slutar alltid med att jag hamnar på ekonomiavdelningen.

Att det blir på det viset är dock inget som bekymrar Anna Diakowska. Hon trivs bra med siffror och bokföring, så bra att hon kände att det var dags att vidareutbilda sig inom ämnet.

– Jag har alltid älskat budgetarbete. Gör man det ska man nog hålla på med ekonomi.

När Anna Diakowska gick Folkuniversitetets utbildning till Diplomerad ekonomiassistent var hennes förväntning att fördjupa sina kunskaper och därmed kunna jobba mer självständigt inom fler områden. Kursen gav henne det hon ville.

– Jag har stor nytta av det jag har lärt mig i mitt dagliga arbete. Nu har jag också fått nya arbetsuppgifter och dem klarar jag fint tack vare diplomutbildningen.

Anna Diakowska rekommenderar andra som vill arbeta på en ekonomiavdelning att gå Diplomerad ekonomiassistent. Hon understryker att hon har fått bred kunskap och förståelse för allt löpande ekonomiarbete på ett företag. Och kursledarens betyg blir det högsta.

– Vår kursledare var helt fantastisk. En sann pedagog med enorma ämneskunskaper!

Alla diplomutbildningar