Christian Hansson

Verksamhetschef

Mitt ansvar är att verksamheten i Västernorrland når uppsatta mål, utveckling av metodiken och att uppdragen håller rätt kvalitet gentemot våra kunder.

Christian Hansson Folkuniversitetet Sundsvall

Christian Hansson


Ring Christian Hansson på 060-744 32 21

Mejla Christian Hansson christian.hansson@folkuniversitetet.se