Skräddarsydda företagsutbildningar i språk

Behöver du vidareutbilda din personal i svenska eller engelska? Investera i att säkra personalens språkkunskaper och öka lönsamheten i företaget. Folkuniversitetet skräddarsyr kurser för alla typer av företag, organisationer och myndigheter. Kontakta oss så samtalar vi om vad vi kan göra för dig och ert företag.

Kvinna i ett klassrum med språkundervisning

Språk är nyckeln i det nya Norrland

Folkuniversitetet är en av Sveriges största utbildningsanordnare och har goda möjligheter att skapa utbildning och kompetensutveckling för företag och organisationer i flexibla utbildningsformer. Vi erbjuder kurser av olika längd, i grupp eller individuellt, samt anpassar innehåll och upplägg för att passa just ditt företags eller organisations unika behov.

Exempel på kursinnehåll

Utifrån era behov kan vi skräddarsy kurser som exempelvis kan innehålla:

-Yrkessvenska

Utbildning i yrkesspråket med koppling till bransch, verksamhet och funktion. En insats som ökar effektiviteten och säkerheten på företaget eller i organisationen.

-Svenska i vardagen

Utbildning i svenska för att klara vardagslivet i Sverige. Kan vara en grund för fortsatt lärande och med huvudfokus på dialog och att klara vardagliga situationer. Innehållet kan anpassas och erbjudas även för familjemedlemmar.

-Samhällsorientering

Utbildning och orientering i svenska samhället och den svenska kulturen. Genom en kurs i svenska kan medarbetaren öka sina chanser till ett mer socialt och stabilt arbets- och vardagsliv.

Kunskaper i svenska

Välutbildad, målinriktad och motiverad personal är nyckeln till framgång både för företaget och den enskilde medarbetaren. Att ha goda svenskkunskaper inom sitt arbete underlättar även kommunikationen, effektiviteten, ökar trivseln och kan ge förbättrad arbetsmiljö.

När personalen ökar sina kunskaper i svenska öppnas även nya dörrar i det svenska vardagslivet och kan leda till ökat välbefinnande, nya vänner och medarbetaren kommer snabbare och lättare in i samhället.

Vår erfarenhet och tidigare uppdrag

Språkkurser är Folkuniversitetets signum och vi är en av landets största språkutbildare med kurser i ett fyrtiotal olika språk. Vi använder den europeiska nivåskalan för språk i vår bedömning (CEFR). Vi erbjuder löpande kurser i svenska för asylsökande och ansvarar för de internationella språkexaminationerna Cambridge English, IELTS och Swedex.

Exempel på tidigare uppdrag för Folkuniversitetet i region Norr

  • Vardagssvenska: Svenska för asylsökande
  • Vardagskoll: Klara vardagslivet i Sverige
  • Svenska på jobbet: Sjukvårdssvenska för Umeå kommun
  • SFI:I samarbete med Skarpnäcks folkhögskola
  • Akademisk svenska – Korta vägen, ett snabbspår för internationella och svenska akademiker
  • Skräddarsydda språkutbildningar för bland annat: Tieto, ABB, SCA, kommuner, landsting och regioner.


Språktest och språkexamina

Utifrån era specifika språkkrav på personal erbjuder vi även språktest med dokumenterad information om medarbetarnas språkliga nivå och dess löpande utveckling. Språktesten kan även fungera som test inför fördjupad språkutbildning med särskild yrkesinriktning eller för att testa sin behörighet för fortsatta studier eller kompetensutveckling.

Vi erbjuder även språkexamina för personalen att validera sina kunskaper i svenska. Det blir allt vanligare att medarbetare behöver kunna visa upp ett bevis på att hen besitter aktuella och användbara språkkunskaper.

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet. Testet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. Swedex är erkänt av Svenska institutet.

Om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och har ett systematiskt kvalitetsarbete för samtliga verksamhetsområden.

Folkuniversitetet är medlem i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation (ASR) vilket garanterar att vi uppfyller krav på bland annat undervisningsmetoder, personal, lärare, etik, moral samt miljömedvetenhet. Denna certifiering gör att du som kund kan vara säker på att vi erbjuder ett gott samarbete med genomgående god kvalitet.

Kontakta oss!

Hör av dig så samtalar vi mer om vad vi kan göra för dig!

Christian Hansson
060-744 32 21
christian.hansson@folkuniversitetet.se

tel +46 90 711 415