Svenska/Swedish B2

Kurser för dig som har uppnått kunskaperna i svenska på nivå B1. Du kan redan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk och kan oförberedd ge dig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Du kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Ung kvinna sitter i en trappa i industriell miljö.

""

100 resultat

100 resultat