Språket är nyckeln till arbetslivet

Senast ändrad

Stefania leder sedan många år onlinekurser i svenska som främmande språk på Folkuniversitetet i Södertälje. Målet med undervisningen är att få människor att nå infödd nivå så snabbt som möjligt, så att de kan komma ut i arbetslivet.  – DÅ har vi lyckats och jobbat bra! Språket är nyckeln till att bli en del av samhället, säger Stefania.  

Stefania_Stefanidov

Stefania Stefanidov har jobbat med online-undervisning i över tjugo år, och hon älskar sitt jobb. Det hon tycker bäst om med att undervisa är alla intressanta människor hon träffar, med olika kulturell bakgrund. De kan sitta i Europa, Asien, Amerika, eller var som helst i världen.

– Språk är också kultur och det betyder att ju mer man vet om deltagarnas kulturella bakgrund desto bättre kan man hjälpa dem i deras språkutveckling. Det här är världens bästa yrke! säger Stefania.

Hur går en online-lektion till?
– Undervisningen sker helt på svenska från första början. Vi studerar i små grupper och planerar tillsammans. Lektionen börjar alltid med en diskussion om något ämne som läraren har gett dagen innan, eller en nyhet som någon har läst eller hört. Vi läser texter i grupp eller två och två som vi sedan diskuterar. Vi tränar och repeterar förstås också grammatik, och det gör vi även spontant när vi kommunicerar.

Oavsett om kursen är på distans eller i klassrum så jobbar alla lärare med att motivera deltagarna på olika sätt, till exempel genom att arbeta med intressanta texter. När det är grupparbete väljer deltagarna ofta själva sina ämnen vilket gör att de flesta känner sig intresserade.

 – För att de som är lite blyga ska komma till tals, brukar vi dela in deltagarna i mindre grupper eller ha parövningar. Det brukar funka utmärkt, berättar Stefania. 

Finns det några fördelar med distansundervisning?
– Ja, det tycker jag absolut att det gör, säger Stefania. En viktig aspekt är att du kan befinna dig var du vill, eftersom du inte är bunden till en ort eller en plats. Det går precis lika bra att sitta i Eskilstuna som i Aten eller New York. Och om du inte kan närvara så kan du ta lektionen i efterhand, eftersom vi spelar in lektionen.

 – Man pluggar också mer på egna villkor, till exempel kan man hoppa över det man redan kan, och det kan bidra till att man lär sig snabbare. Man får alltid snabb feedback, och det finns möjlighet att få individuellt stöd av läraren på ett annat sätt än vid fysiska lektioner. En annan fördel är att det är lätt att bjuda in externa föreläsare.

Finns det något som deltagarna tycker är svårt med svenska språket?
 – Det beror såklart på deltagarnas modersmål, men de allra flesta tycker inte att svenska är svårt. En del tycker att uttalet är lite svårt i början, men det kommer de snabbt över!

Vad är dina bästa tips för att lyckas med distansstudierna?

  • Planera din tid och var strukturerad.
  • Var aktiv! Distansstudier förutsätter egen aktivitet.
  • Se till att ha bra grundläggande kunskaper i internet och e-post.
  • Kontrollera innan kursen startar att du har bra internet och en fungerande kamera.
  • Schemalägg deadlines och skjut inte upp studierna för då får du högre arbetsbörda och riskerar att halka efter.