Ljus framtid för blivande HR-koordinatorer

Senast ändrad

Kristofer Palmblad, personalvetare med många års erfarenhet från HR-branschen, leder utbildningen Diplomerad HR-koordinator i Södertälje. Här lär du dig arbetsrätt, rekrytering och förhandlingsteknik, och får en bra bild av hur det dagliga arbetet på en HR-avdelning ser ut.

Porträtt Av Kristofer Palmblad som undervisar på Diplomerad HR-koordinator på Folkuniversitetet

– Idag är det brist på HR-medarbetare och både privata företag och offentliga arbetsgivare satsar på HR, säger Kristofer Palmblad, som har specialiserat sig på personaltvister, och har breda kunskaper inom arbetsrätt och förhandlingar.

Varför ska man gå Diplomerad HR-koordinator med dig på Folkuniversitetet?
– För att vara väl rustad för de tuffa frågor som kommer per automatik om man ska jobba med HR på en professionell nivå. Mycket är reglerat i lag i Sverige och vi har en fin och bra lagstiftning som skyddar anställda men som också ställer krav på dem – och på arbetsgivarna.

Vem vänder sig utbildningen till?
– Till de som arbetar med HR eller är chef. Eller för de som funderar på att ge sig in i denna fantastiskt roliga värld.

Kan du ge några exempel på vad ni går igenom på utbildningen?
– Många talar om ”Svenska modellen”, men få vet vad den går ut på och ändå baseras all arbetsrätt på just den. Vi kommer att gå igenom lagarna som är viktiga att känna till och hur de tillämpas i praktiken. Vi kommer att göra det på ett roligt sätt och jag lovar många ”Aha-upplevelser”.

Du har många års erfarenhet av HR-arbete. Vad gör att du tycker om att undervisa?
– Många saker. Det händer mycket i arbetsrättens underbara värld och vi har ett av världens mest utvecklade system och regelverk. Ett otroligt maskineri som bara funkar. Att lära ut hur det fungerar i praktiken är oerhört roligt.

På vilket sätt hoppas du att dina deltagare ska få nytta av sina nya kunskaper?
– Till att börja med – att lära sig de viktigaste delarna som gäller när man ska ge support till chefer som har personalansvar.

Berätta om betydelsen av att ha ett väl fungerande HR-arbete på ett företag.
– Arbetsgivare som har ett fungerande HR-arbete har oftast lägre personalomsättning, tryggare medarbetare och chefer, bättre arbetsmiljö och är därmed mer lönsamma. Det finns många undersökningar som visar detta. Att investera i HR är mycket lönsamt.