"Folkuniversitetet är en betydelsefull samhällsaktör"

Senast ändrad

Det är viktigt att det går bra för Folkuniversitetet. Det säger Anton Jägare, juridikstuderande och ledamot i Folkuniversitetet Östs styrelse. Han menar att Folkuniversitetet spelar en stor roll i samhället när det gäller att nå ut med kunskap och bildning utanför universitetets väggar. Det är en demokratifråga.

Anton Jägare

Stockholms universitets studentkår har utsett dig som styrelseledamot. Vad ser du som styrelsens viktigaste uppgift?
– På universitetet jobbar kåren för demokrati, bildning, gemenskap och alla människors rätt till självutveckling – men vi vet att det arbetet måste bedrivas även utanför universitetet om det ska nå alla. Vi är intresserade av att det går bra för Folkuniversitetet, därför att vi är övertygade om att det arbete som Folkuniversitetet gör är otroligt viktigt. Det är därför vi varit med i alla dessa år.

Vilken är din roll i Folkuniversitetets styrelse?
– Jag ska bidra med perspektiv och förhoppningsvis goda analyser och gott omdöme. Styrelsearbete är alltid kollaborativt och kollektivt, och alla ledamöter bidrar med sina erfarenheter och kompetenser. Det gäller att gripa sig an en fråga från flera vinklar för att minimera styrelsens "blinda fläckar". Den roll som jag kommit att inta är nog främst den ifrågasättande – vilket inte alls betyder att jag har en negativ inställning, utan snarare att jag vill säkerställa att de goda idéer som läggs fram också kommer att kunna verkställas enligt plan.

Vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat?
– Att medarbetarna på Folkuniversitetet ges goda förutsättningar att göra det de är bra på, både här och nu och på längre sikt. Har nog inga egna hjärtefrågor utanför det.

Om Anton Jägare
Anton Jägare är 25 år och studerar juridik vid Stockholms universitet. Tidigare har han även läst litteraturvetenskap och idéhistoria. Han har jobbat på studentkåren vid Stockholms universitet och inom äldrevården. Han bor med sin sambo i Upplands Väsby och har en mängd fritidsuppdrag inom främst högskolesektorn. Han är mycket politiskt-historiskt intresserad.