Föreläsningar och evenemang

Folkuniversitetet i Linköping samarbetar med universitet, högskolor samt lokala konst- och kulturföreningar.

Publik i åhörarsal
Publik i åhörarsal