Grundutbildning kontakttolk

Plats Linköping

Om du är duktig på språk, gillar att arbeta med människor och dessutom är intresserad av samhällsfrågor och etik kan tolkyrket vara något för dig. En kontakttolk tolkar mellan svenska och ett andra språk.

Två

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har ett brinnande intresse av tolkyrket med goda kunskaper i det svenska språket och aktuellt tolkspråk samt till redan verksamma tolkar i behov av teoretisk och praktisk fördjupning. Yrket ställer höga krav på social och språklig kompetens samt en god känsla för etik. Ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området är nödvändigt.
Deltagare som genomgått utbildningen med godkänt resultat erbjuds att bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig kompetens för att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk. När du är klar får du ett utbildningsbevis och har kompetens för att som professionell kontakttolk kunna arbeta med tolkning mellan tolkanvändare och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Omfattning

Studierna pågår under ett år och sker på halvfart, 50 %. Utbildningens upplägg innebär att deltagarna ska kunna arbeta parallellt med studierna. Studiemedel från CSN utgår inte.

Språk i utbildningen

Vilka språk som slutligen kommer att finnas med i utbildningen avgörs bland annat av hur många som söker till respektive språk. Du kan söka något av nedanstående språk:

 • Arabiska
 • Dari (Afghanistan)
 • Farsi (Iran)
 • Tigrinja, Amarhinja och Tigré
 • Somaliska
 • Albanska
 • Bosniska, Kroatiska och Serbiska

Innehåll

Utbildningens innehåll består av områden som berör tolkning, samhälle, språk och interkulturell kompetens, samt generella kompetenser för yrkesrollen. Följande delkurser ingår:

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Etik och tolkningsteknik
 • Språkfärdighet svenska i tolkning

Förkunskapskrav

3-årigt gymnasium eller motsvarande
Svenska 2/Svenska B eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket Om du har annan utbildning och/eller erfarenhet som motsvarar förkunskapskraven kan skolan bedöma din reella kompetens.

Urval och förkunskapstest

Behöriga sökande kallas till ett antagningsprov. Antagningsprovet sker hos utbildningsanordnaren. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i tal och skrift. Bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till tolkspråket. Dina kunskaper testas också genom muntligt prov i båda tolkspråken.

Ansökan är stängd.

Tid
01 aug 2020 -01 jun 2021
Studietakt
Halvtid
Plats
S:t Larsgatan 44 , 582 24 Linköping
Visa på karta
Pris
0 kr