Ansökan preparandkurs

Fyll i formuläret för att göra din ansökan.

Ansökan preparandkurs tolk Kristianstad

Fyll i formuläret för att göra din ansökan. Det är viktigt att du längst ner bifogar följande obligatoriska dokument: Intyg från uppdragsgivare/arbetsgivare som styrker din roll som yrkesverksam tolk, intyg från fullföljda utbildningar/kurser inom tolk. Bifoga även: Bekräftelse på anmälan till auktorisationsprovet.

Har du anmält eller har för avsikt att anmäla dig till auktorisationsprov under 2020?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas