Föreningar i samarbete

Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen och därför väljer många att samarbeta med oss. Här är några av dem som har valt att samarbeta med Folkuniversitetet i Härnösand.

Föreningar i samarbete Folkuniversitetet Härnösand

Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand

Poulärvetenskapliga föreningen i Härnösand - en av lokalavdelningarna till Föreningen för populärvetenskap - vänder sig till alla som vill följa den vetenskapliga utvecklingen.

Humanistiska klubben i Härnösand

Humanistiska klubben grundades 1936. Klubben vänder sig med sin verksamhet till var och en som har intresse för allmänkulturella frågor.

Härnösands Pensionärsuniversitet (HPU)

Härnösands Pensionärsuniversitet (HPU) är en ideell förening som är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Föreningen anordnar kurser, föreläsningar eller studiecirklar i många olika ämnen. Föreningen arrangerar även utflykter eller längre resor i anslutning till kurserna.