Avbokningsvillkor

Avbokningsvillkor för diplomutbildningar i Region Väst.

  • Eventuell anmälningsavgift återbetalas aldrig.
  • Avbokning fram till 14 dagar före kursstart – ingen avgift. Från och med 14 dagar före kursstart, men efter att din lagstadgade ångerrätt förfallit, utgår en avbokningsavgift på 10 % av kursavgiften.
  • Besked om kursstart ges så fort utbildningen är startklar (dvs. när minimiantal deltagare är uppnått), dock senast en vecka före startdatum.
  • Om kursen startat och din lagstadgade ångerrätt fortfarande gäller är det möjligt att avboka och få pengar tillbaka. Du får dock betala för de tillfällen du medverkat på.
  • Om kursen startat och din ångerrätt inte längre gäller är det ej möjligt att avboka och få pengar tillbaka. Undantag gäller vid sjukdom styrkt av läkarintyg (då får man tillbaka pengar from den dag läkarintyget gäller), flytt från orten eller förändrade arbetsförhållanden som inte kunde förutses när kursen bokades (ska också styrkas med intyg från arbetsgivaren). För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Folkuniversitetet inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.