Ingå

Ingå är ett projekt för kvinnor med försörjningsstöd i Kristianstad i samarbete med Delegationen mot segregation (DELMOS).

Ingå, ett projekt för kvinnor med försörjningsstöd i Kristianstad

Om projektet

Målsättningen med projektet är att skapa möjlighet för utrikesfödda kvinnor i Kristianstad att stärka sin egen position i samhället genom kunskap om samhället i stort och arbetsmarknaden specifikt för att motverka segregation.

Projektet syftar till att göra dessa kvinnor till ambassadörer för att på så sätt skapa möjlighet för dem att även påverka sin omgivning.

Projektet vill bidra till att stärka kvinnors möjlighet till arbete samt att verka för ökad inkludering i samhället. Genom denna insats kommer kvinnorna att verka som ambassadörer.

Bakgrund

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Folkuniversitetet och Kristianstad kommun finansierat av Delegationen mot segregation (DELMOS) för att motverka utanförskap. Projektet ger deltagarna under 32 veckor en unik möjlighet att stärka sin egen position i samhället, skapa nya kontakter, få nyttig samhällsinformation och dessutom en yrkesutbildning.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är kvinnor med utländsk härkomst med försörjningsstöd och som bor i Kristianstad. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen är det rimligt att ha språkkunskaper i nivå med SFI B-nivå.

Kontakt

Martin Berntsson, verksamhetschef arbetsmarknad
martin.berntsson@folkuniversitetet.se
Tel: 044-785 90 90