KROM Kristianstad, Hässleholm och Knislinge

Arbetsförmedlingens tjänster Hässleholm

Kundval Rusta och matcha – ditt personliga stöd till jobb eller utbildning i Hässleholm.

KROM, Kristianstad, Hässleholm och Knislinge

Få hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier. I KROM anpassar vi tjänsten till dina behov. Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse och lägger därför alla resurser på dig.

Rusta innebär att vi förbereder vid dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier. Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

Kontakta oss

Anna Nyberg
anna.nyberg@folkuniveristetet.se


Arbetsförmedlingen

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_webb.jpg