Ica Maxi Bergas samarbete med Rusta och matcha

För att göra det enklare att komma ut på arbetsmarknaden har Folkuniversitetet ett brett kontaktnät inom arbetslivet och kan därför matcha våra deltagare med intressanta arbetsgivare. Vi har pratat med Helene Bengtsson, personalansvarig på ICA Maxi Berga i Helsingborg om hur hon ser på samarbetet med oss.

Effektiv rekrytering och karriärutveckling: Ica Maxi Bergas samarbete med Rusta och matcha

Hur kom du i kontakt med Rusta och matcha på Folkuniversitetet?
Vi har nu samarbetat med Folkuniversitetet i flera år. Samarbetet initierades av handledare Janne på Rusta och matcha som kontaktade oss för att se om vi hade möjlighet att erbjuda några praktikplatser. Det här var innan pandemin och flyktingströmmen till Sverige hade varit hög under flera år, så det handlade då mycket om att få ut sfi-elever i arbetslivet.

Mitt krav var att kandidaterna behärskade hyfsad svenska, eftersom vi till exempel har många äldre kunder som bara pratar och förstår svenska. Janne hade full förståelse för behovet, han har själv tidigare erfarenhet av att jobba i handeln. Han valde därför bland annat ut kandidater som var i slutet av sina sfi-studier. Vi fick på så sätt många bra kandidater som vi intervjuade och valde ut till praktik.

Hur fungerar samarbetet?
Samarbetet är välfungerande, mycket tack vare Janne som har bra förståelse för vilken typ av medarbetare vi behöver. Janne är den som är aktiv och håller igång samarbetet och kontaktar mig gällande nya intressanta kandidater. Det är alltid intressant att höra vilka projekt som Folkuniversitetet har på gång och det känns tryggt att kunna vända sig till Janne om vi har behov av rekrytering.

Hur har Rusta och matcha hjälpt till i er kompetensförsörjning?
Överlag börjar en anställning hos oss med att man blir anställd som extrapersonal och eller som praktikant. Fungerar det bra så kan de tillfälliga tjänsterna växa vidare till fasta tjänster. Många praktikanter från Rusta och matcha har gått från extrapersonal till att få längre vikariat och därefter tillsvidareanställningar. En del har även fått ansvarstjänster som till exempel säljledare.

Det tar tid att ta hand om nyanställda och praktikanter, men i längden lönar det sig alla gånger! På ICA Maxi ser vi stort värde av att lära upp nya medarbetare, inte bara i arbetsuppgifter, utan även i övriga dagliga rutiner. Varje avdelning har en försäljningschef som utser lämpliga mentorer som tar hand om de nyanställda eller praktikanterna. Vi uppmuntrar våra nyanställda att visa framfötterna. En kombination av eget driv och en positiv inställning leder ofta i slutändan till en tillsvidareanställning hos oss.

Vilken typ av kompetens söker ni?
Hos oss har vi ett stort utbud av tjänster. Vi söker medarbetare till golvet (vilket innebär varuplock), till kök och delikatess, kassa och förbutik, till fastfooddelen – pizza- och korvförsäljning och till bageriet. Vi har dessutom centralt den så kallade ICA-skolan, som ger möjlighet att vidareutbilda sig inom olika områden.

Vad är receptet på en lyckad matchning?
Att den vi samarbetar med, i det här fallet handledaren Janne på Rusta och matcha, har en bra förståelse för våra behov i kombination med att kandidaten har en positiv personlighet. Personligheten är mycket viktigare än erfarenheten! För oss är det viktigaste i arbetet att ha ett bra kundbemötande. Att kunna möta kunden med ett leende är mer värt än en lång utbildningsbakgrund.