Korta vägen, Örebro

Arbetsförmedlingens tjänster Örebro

En utbildning för dig som är utländsk eller svensk akademiker.

Anmälan till informationsmöte Öppnas i ett nytt fönster Flitiga fingrar på tangenterna hos deltagare i korta vägen Folkuniversitetet Örebro

Informationsmöte Korta vägen i Örebro.
11 Juli 2024 13:00
Du träffar vår och arbetsförmedlingens personal. Välkommen!

Nästa start är 15 augusti 2024.

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrke. Den förbereder dig också för högskolestudier om du behöver komplettera din utbildning. Korta vägen vänder sig till dig som är utomnordisk akademiker med akademisk examen eller minst två års akademiska studier från hemlandet.

Utbildningen genomförs i samarbete med universitet/högskola på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

När kan jag börja utbildningen?
Vi startar nya grupper flera gånger per år.
Kommande utbildningsstarter är planerade till 15 augusti och 14 november.

Målgrupp, förutsättningar och förkunskapskrav
Målgruppen är arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen som har en akademisk utbildning från annat land om minst två år. Utbildningen är huvudsakligen riktad till målgruppen nyanlända akademiker vilket innebär arbetssökande som fått uppehållstillstånd inom 36 månader. Utbildningen kan också vara aktuell för en bredare grupp akademiker som har behov av utbildningen.

Om du är intresserad av utbildningen
Ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som, efter en arbetsmarknads-politisk bedömning, beslutar om du är aktuell för utbildningen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om Korta vägen!

Kontakt
Hans Wirback
019-760 32 36
hans.wirback@folkuniversitetet.se