Yrkes-Sfi för akademiker SFIA

Plats Lund

Denna utbildning riktar sig till dig med påbörjad eller avslutad akademisk utbildning. Yrkes-Sfi för akademiker förbereder dig inför yrkesetablering och/eller kompletterande studier.

Ansök här

Den riktar sig även till Sfi-studerande med slutförd gymnasial utbildning som har för avsikt att studera vid högskola/universitet och behöver förbereda sig inför akademiska studier.

Kursinnehåll Sfi för akademiker (SFIA)

  • Sfi studieväg 3, delkurs C och D
  • Nivågrupperad språkundervisning
  • SFI – undervisning med fokus på yrkessvenska: En till två dagar per vecka för yrkesrelaterade uppgifter och presentationer
  • Autentiskt material för yrkessvenska
  • Individuella branschrelaterade uppgifter och presentationer
  • Yrkesmapp innehållande CV, beskrivning av kompetens, erfarenhet och målsättningar
  • Projektorienterat arbetssätt med teman och branschgrupper
  • Relevanta studiebesök och gästföreläsare
  • Svensk arbetsmarknad

Om ansökan

Fyll i webbansökan på Yrkes-Sfi Skånes hemsida och bifoga de dokument som krävs för utbildningen. Webbansökan skickas till din hemkommuns Sfi och utbildningsanordnare. Yrkes-Sfi Skåne skickar en bekräftlse på din anmälan via e-post. Sfi Lund kallar dig till utbildningsstart så fort din hemkommun godkänt din ansökan.
 

Ansök här
Studietakt
25 undervisningstimmar per vecka.
Pris
0 kr