Etableringskurs

Arbetsmarknadsutbildning Karlstad

Braheskolan och Geijerskolan anordnar i samarbete med Folkuniversitetet i Karlstad etableringskurser för dig som är nyanländ och omfattas av etableringsuppdraget.

Etableringskurs på Folkuniversitetet i Karlstad

På Etableringskurs är du som enskild individ viktig. Innehåll, arbetssätt och metoder anpassas efter dig som deltagare. Vi tar hänsyn till din bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, dina behov och förutsättningar. Du kan själv också vara med och påverka utbildningens innehåll. Det finns tid att samtala och byta erfarenheter med andra kursdeltagare och arbetstempot är lugnt.

Vad är målet med utbildningen?

Målet är att det ska bli lättare att få jobb eller studera vidare.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under sex månader.

Övergripande kursinnehåll

 • Studier i det svenska språket
 • Studie- och yrkesförberedelser
 • Arbetsförberedande insatser

Målsättningar

 • Höja din språkliga nivå
 • Söka vidareutbildning
 • Förberedelser inför arbete
 • Närma sig sysselsättning
 • Förenkla etableringsprocess och integration i samhället

Möjligt kursinnehåll

 • Svenskstudier på grundläggande eller avancerad nivå
 • Betygsprövning i sfi och sas (om du inte läser detta hos någon annan)
 • Yrkessvenska
 • Alfabetisering
 • Praktik
 • Fullföljande av fastställd planering från Arbetsförmedlingen
 • Yrkesvalidering
 • Digitaliseringsinsatser och digitala verktyg på jobbet
 • Bank-ID
 • Blanketter och rapportering till Arbetsförmedlingen

Intyg

När du är klar med utbildningen får du ett intyg som visar vad du lärt dig. Intyget kan du till exempel använda när du fortsättar att utbilda dig i svenska.

Anmäl dig till Etableringskursen

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av Etableringskursen. Det är din handlägare som anvisar dig och tar beslut.

Etableringsersättning

Du har rätt till etableringsersättning under utbildningsperioden. Din handläggare kan ge dig mer information om dina möjligheter till stöd och ersättning.

Försäkring

Du är försäkrad genom Arbetsförmedlingen under utbildningsperioden. Arbetsförmedlingen kan svara på dina försäkringsfrågor.

Utbildningskrav

Utbildningen kräver att du är inskriven i etableringen första kursdagen. Vi söker dig som vill stärka dina möjligheter till vidare studier och/eller närma dig arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter målgruppens behov och dina planer.

Vill du veta mer om Etableringskursen?

Prata med din arbetsförmedlare eller kontakta oss:

Ing-Marie Kahlin
054-770 58 65
ing-marie.kahlin@folkuniversitetet.se

Besöksadress: Drottninggatan 26, Karlstad (visa på karta)

Etableringskurs på Braheskolan (pdf)

Etableringskurs på Geijerskolan (pdf)