Etableringskurs, Gävle

Arbetsmarknadsutbildning Gävle

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola anordnar i samarbete med Folkuniversitetet i Gävle etableringskurs för dig som är nyanländ och omfattas av etableringsuppdraget.

Biskops Arnö etableringskurs

Syftet med etableringskursen är att du ska stärka dina möjligheter till vidare studier eller arbete. Utbildningarna anpassas efter dina behov och individuella deltagarplaneringar.
På etableringskursen står individen i centrum. Innehåll, arbetssätt och metoder anpassas efter varje deltagare med hänsyn till bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, behov och förutsättningar. Det finns tid att samtala och utbyta erfarenheter. Arbetstempot är lugnt.

Arbetsförmedlingen beslutar vem som får delta i kursen.

Kursens omfattning

Utbildningen pågår under sex månader och är en heltidsutbildning. Kursen kan även bedrivas på distans.

Övergripande kursinnehåll

  • Öka dina kunskaper i svenska språket
  • Förbereda dig inför arbete och vidare studier

Kursinnehåll

  • Svenska – tala, läsa, skriva
  • Grundläggande kunskaper i data
  • Samhällsorientering
  • Arbetslivsorientering
  • Studiebesök
  • Hälsa och friskvård
  • Eget arbete
  • Möjlighet till prövning i Sfi (utbildning i svenska för invandrare)

Kartläggning

Vid kursstart gör vi en kartläggning av din tidigare skolbakgrund och arbetslivserfarenhet.

Kompetensintyg

Vid kursens slut får du ett kompetensintyg som visar vad du studerat på kursen. Vi gör också en plan tillsammans med dig vad du kan fortsätta med efter kursen.

Var?

I Folkuniversitetets lokaler på Drottninggatan 10 ,Gävle. 

Vill du veta mer?

Kontakt: Inka Wilhelmsson

Telefon: 018-68 00 30

Epost: inka.wilhelmsson@biskopsarno.se

 

Om du är intresserad - kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.