Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Engelska B2 två–tre dagar i veckan

Engelska B2 två-tre dagar i veckan

Fortsättningskurser för dig som redan studerat engelska ett tag och nu vill bli mer självständig och spontan i användningen av språket. Kurserna går två eller tre dagar i veckan.

Du förstår det mesta som sägs i radio och tv och kan delta i samtal på engelska om många olika ämnen. Vi utgår från kommunikationssituationer i vardagslivet och tränar engelska i meningsfulla sammanhang.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning