Om yrkesrollen

Som drift- och fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system. Det är ett omväxlande, praktiskt och rörligt yrke där du ofta är företagets ansikte utåt.

Vad gör en drift- och fastighetstekniker?

En drift- och fastighetstekniker ansvarar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system när det gäller drift, underhåll och skötsel. En stor del av arbetet består i att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det innebär att du får göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten, utifrån ett ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. (Hämtat från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.)

Du arbetar ofta i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen. Det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.

Var får jag jobb?

Fastighetsbranschen är bred och det finns många olika typer av arbetsgivare och arbetsplatser som du kan jobba på.

Det man i första hand kanske tänker på är olika typer av bostadsbolag, både stora och små. Det finns både sådana som ägs privat och som ägs av offentliga aktörer, exempelvis Allmännyttan. Vissa ägs av föreningar där det är de boende som är medlemmar i föreningen. Vidare kan man arbeta åt offentliga aktörer, ex. kommuner och regioner. Då kan det handla om skolor, äldreboenden och sjukhus.

Man kan även arbeta åt företag som inte själva äger bostäder men som erbjuder olika typer av tjänster åt fastighetsbolag, så kallad entreprenad.