Att studera på distans

Hur funkar det att läsa en YH-utbildning på distans? Här får du veta mer om distansundervisning på Folkuniversitetet.

Att läsa en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till viss del när du vill studera. Det kan passa dig som vill förfoga över din egen tid eller är bunden till en särskild ort och har svårt att pendla.

Men studieformen innebär inte bara stor frihet, utan också stort ansvar.

På de flesta utbildningar sker schemalagda lektioner och handledning flera gånger i veckan. Utöver det är det också träffar med klassen och utbildningsledaren samt uppgifter, inläsning och grupparbeten.

De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka, i snitt åtta timmar om dagen. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker kring utbildningen.

Undervisningen och det virtuella klassrummet

Det program du läser är till största delen webbaserat men kan även innehålla fysiska träffar. Ditt virtuella klassrum finns i verktygen Microsoft Teams eller Zoom, där föreläsningar sker live i realtid. På vår lärplattform finns kursmaterial, schema och all annan information du behöver för att genomföra dina studier.

Inför utbildningsstarten och under introduktionen får du utbildningens ”roadmap” som innehåller lärandemålen, hur undervisningen kommer att genomföras, hur återkoppling till dig som studerande kommer att ske, examinationsformer, utbildningens innehåll samt vilka resurser och studiematerial som finns i utbildningen. Till varje kurs finns en studiehandledning som omfattar hela kursens upplägg. Studiehandledningen hjälper dig att själv planera distansstudierna under kursen.

Varje program har en utbildningsledare som guidar och stöttar dig – från start till examen. Utbildningsledaren har en central roll och är länken mellan dig, klasskamraterna, föreläsarna och arbetslivet.

Fysiska träffar

De allra flesta av Folkuniversitetets distansutbildningar innehåller fysiska träffar (närträffar) på någon av våra skolor. Träffarna kan till exempel innehålla föreläsningar, kunskapskontroller, praktiska övningar, tentor, diskussioner, redovisningar, studiebesök och grupparbeten. De är inte obligatoriska men kan ha obligatoriska moment. Vi rekommenderar att du i så stor utsträckning som möjligt är med på träffarna.

Varför har vi fysiska träffar?

· Du lär känna dina klasskamrater och föreläsare. Du får möjligheten att ställa frågor och det blir en annan dynamik i diskussionen när ni ses fysiskt.

· Du knyter kontakter inför framtiden. Klasskamrater kan bli kollegor i framtiden och undervisande konsulter kan vara potentiella arbetsgivare.

· Ofta erbjuds inspirerande och motiverande gästföreläsningar som du missar om du inte deltar på träffarna. De ger det där lilla extra som ger dig ny energi och ännu mer kunskap. Och fler pluspoäng till ditt CV.

· Träffarna bidrar till att du får med dig mesta möjliga kompetens från utbildningen för att bli så anställningsbar som möjligt.

Inför starten

För att genomföra utbildningen behöver du en dator med webbkamera, headset och en uppkoppling med bra kapacitet. Du får tillgång till Office365-paketet under din studietid.

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Om du läser ett heltidsprogram rekommenderar vi att du har fullt fokus på studierna. Du förväntas plugga ca 40 timmar i veckan, oavsett hur mycket lärarledd och schemalagd tid som ingår. Du måste också vara tillgänglig för grupparbeten och samarbetslärande tillsammans med dina klasskamrater. Om du har ett flexibelt jobb är det i vissa fall möjligt att jobba deltid samtidigt som du studerar, givet att du hinner och orkar arbeta parallellt med studierna.