Om utbildningen

Utbildningen drift- och fastighetstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Den erbjuder dig en kompetens som fastighetsbranschen har brist på.

Om utbildningen

Med föreläsare direkt från branschen kan du vara säker på att du får lära dig det som behövs för att jobba som drift- och fastighetstekniker, både idag och i framtiden.

Det här är ett heltidsprogram på fyra terminer. Du läser på distans med live-föreläsningar två till fyra dagar per vecka. Resterande tid studerar du på egen hand. Under praktikperioder följer du arbetsplatsens tider.

LIA - lärande i arbete

Under två längre perioder fördjupar du dina teoretiska kunskaper genom att praktisera på ett fastighetsföretag som du väljer själv. Denna praktik kallas för Lärande i arbete, LIA. LIA är unikt för alla utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Vi ser det som ett viktigt och utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats, Dessutom ser arbetsgivarna det som meriterande att du själv har sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga när du söker LIA-plats. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov men skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats.

Vad innebär yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet deltar aktivt i utbildningen. En betydande del av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Föreläsare

Vi använder oss av flera olika föreläsare som återkommer under utbildningen. Varje föreläsare är expert på sitt område med erfarenheter av det som du ska lära dig i kursen. Ibland ordnas gästföreläsare för att förstärka delar i kursinnehållet.

Studiebesök och gästföreläsningar

Vi som utbildningsanordnare ordnar också studiebesök och gästföreläsningar under fysiska träffar