Behörighet och urval

För att söka till drift- och fastighetstekniker krävs grundläggande behörighet. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur antagningsprocessen går till.

Grundläggande behörighet

Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av nedanstående punkter och har minst godkänt betyg i följande ämnen: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Matematik 2

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående. Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Bedömning av utländsk utbildning. 
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Du kan styrka din behörighet genom att åberopa reell kompetens.

Reel kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 • Ladda ner blanketten Formulär för kompetenskartläggning, se nedan
 • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Formulär för kompetenskartläggning

Antagningsprocess

 1. När du har lämnat in din ansökan gör vi en bedömning om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Om något saknas eller är oklart kommer vi att kontakta dig. Därför är det viktigt att du håller koll på din inkorg och öppnar alla mejl från yh-antagningen.se.
 2. Om du är behörig blir du kallad till skriftligt urvalsprov genom yh-antagningen.se.
 3. I juni får du ditt antagningsbesked på yh-antagningen.se. Obs! Du har bara några få dagar på dig att tacka ja till din plats, annars förlorar du den.
 4. Om du tackar ja till din plats ses vi på uppropet den 2 september på Folkuniversitetet i Umeå.

Urval

Om det är fler behöriga sökanden än vad det finns platser gör vi ett urval. Vi har valt att använda oss av skriftligt urvalsprov. Om det blir aktuellt med urvalsprov får du meddelande om detta på yh-antagningen i början av juni.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsvariation har rätt att få stöd i dina studier inom yrkeshögskolan, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.

Om du ska börja studera hos oss och önskar få stöd i dina studier, är du välkommen att kontakta skolan innan utbildningsstart. Skicka ett mejl till: yhumea@folkuniversitetet.se. Skriv ”Särskilt pedagogiskt stöd” i ämnesraden. Uppge ditt namn och vilken utbildning du ska läsa.