Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen till drift- och fastighetstekniker kombinerar teori med praktiska erfarenheter. En mycket viktig del av utbildningen är därför möjligheten att få komma ut till företag på kvalificerad yrkespraktik, för att få fördjupade kunskaper inom området.

Service engineer wearing white helmet standing, working, checking conducts front of a control panel read and writing notes with digital tablet in energy control room of modern power plant electric energy station.

LIA - lärande i arbete

Under två längre perioder fördjupar du dina teoretiska kunskaper genom att praktisera på ett fastighetsföretag som du väljer själv. Denna praktik kallas för Lärande i arbete, LIA. LIA är unikt för alla utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Vi ser det som ett viktigt och utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats, Dessutom ser arbetsgivarna det som meriterande att du själv har sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga när du söker LIA-plats. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov men skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats.