En nyckelroll för framtidens fastighetsbransch

Att utbilda kompetent personal för dagens och morgondagens fastighetsbehov är av avgörande betydelse i en bransch präglad av ständig utveckling. Daniel Sehlin från Fastighetsförvaltning i Norr AB sitter med i ledningsgruppen för utbildningen och vet hur viktigt det är att dagens medarbetare hänger med i framförallt den tekniska utvecklingen.

Folkuniversitetet är en stor anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och alla våra utbildningar utformas alltid i samarbete med arbetslivet. Det gör att du kan känna dig säker på att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas. Till utbildningen drift- och fastighetstekniker finns en ledningsgrupp som består av representanter från olika typer av fastighetsbolag. Daniel Sehlin är en av representanterna och berättar för oss hur han ser på yrkesrollen och framtidsbehovet.


Daniel Sehlin, ledningsgruppen DRIFT

Vad tycker du om utbildningen till Drift- och fastighetstekniker?

Utbildningen är ett viktigt steg för att tillse behovet av kompetent personal i en bransch med ständig utveckling och i en landsdel med krävande bemanningsutmaningar. Utbildningens bredd påvisar en imponerande insikt i yrkesgrenens utmaningar och framtidsbehov.

Hur skulle du beskriva yrkesrollen? 

Yrkesrollen har under de senaste åren gått från att vara en lättare tjänst där man byter glödlampor och sopar entréer till att vara en extremt kompetenskrävande teknisk komplicerad roll. Där du väntas vara både påläst inom många områden samt ha en karismatisk och kundorienterad blick, som tekniker är du oftast företagets ansikte utåt.

Hur ser framtidsutsikterna ut inom branschen?

Framöver kommer alltmer tekniskt fokus att läggas på drift och fastighetsteknikerna då fastigheterna ökar i teknisk bestyckning. Mer kyla, mer värme, mer styr, fler saker som kan gå sönder, fler dialoger kring inomhusklimat, fler fastigheter med komplicerade underhållsskulder där teknikern kommer att vara hjärnan och hjärtat.

 

Vill du veta mer?

Läs mer och ansök här