Ansök/apply

Här ansöker du till Sfi-skolan i Nybro/ Here you can apply to The Sfi School in Nybro.

Ansökan Sfi Nybro

Du måste fylla i alla fält som är markerade med * You must complete all fields marked with *

Sätt kryss / Select *
Kan du läsa och skriva på ditt modersmål / Can you read and write in your first language?
Jag samtycker till att mina personuppgifter används av Folkuniversitetet för denna utbildning / I agree that my personal information is used by Folkuniversitetet for this education (ej obligatorisk)
Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden / I hereby certify that the data correspond to actual conditions *