Vår utbildning

Med glädje, kreativitet, professionalitet och modern språklära utmanar vi dig utifrån dina förutsättningar så att du når dina personliga mål. Välkommen till sfi vid Folkuniversitet i Kalmar.

Sfi drivs av Jämshögs folkhögskola i samverkan med Folkuniversitetet. Folkuniversitetet har lång erfarenhet av att ge kurser i sfi - svenska för invandrare. Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket, som deltagare på Sfi ska du:

  • lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk
  • få språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
  • utveckla en kommunikativ språkförmåga, både muntlig som skriftlig.

Studera sfi på distans

Vill du lära dig svenska på distans? Folkuniversitetet har lång erfarenhet av sfi både i klassrummet och på distansVåra utbildningar är flexibla och anpassas efter dina behov. Vi erbjuder virtuell undervisning så du kan studera när och var du vill – det enda du behöver är tillgång är internet. 

Läs mer om Sfi i Kalmar