Studieväg 2

Studieväg 2 vänder sig till dig som har 6-9 års skolbakgrund från hemlandet. Utbildningen har ett flexibelt upplägg, både lärarledd gruppundervisning och individuell handledning, samt digitala uppgifter via lärplattformen Google Classroom.

Ditt studieupplägg avgörs av din situation, förmåga, behov och önskemål.

Du påbörjar studierna i en grupp där du får definiera dina mål tillsammans med lärare och studie och yrkesvägledare. Du studerar svenska och gör språktester och nationella prov. I samråd med lärare bestäms vilken väg du ska välja.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för snabb utveckling i svenska genom utmanande pedagogik, stor möjlighet att påverka studierna och kontinuerlig återkoppling.