Svenska

Genom språket kan du uttrycka din personlighet, och med hjälp av litteratur, texter och olika medier lär du känna din omvärld, dina medmänniskor och dig själv. Folkuniversitetet har över 60 års erfarenhet av att undervisa i Svenska.

Kurserna vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka till högskola eller universitet. Svenska är ett av de gymnasiegemensamma ämnena dvs det som tidigare kallades kärnämnen. 

Komvux Folkuniversitetet erbjuder ämnets tre nivåer:

 • Svenska 1, 2 och 3 - på distans
 • Svenska 2 - i klassrum

För att läsa Svenska 2 måste du ha betyg från Svenska 1. Svenska 1 bygger på de kunskaper grundskolan ger. Respektive kurs består av 100 gymnasiepoäng. Kurserna erbjuds i klassrum på dagtid, kvällstid eller på distans.

Läs mer om kursinnehåll via länken till höger.

Undervisningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt
  att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

 • kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och
  texter som fungerar väl i sitt sammanhang.

 • kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt
  planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

 • förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

 • kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

 • kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

 • förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

 • kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.

 • kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.