Matematik

Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.

Kurserna vänder sig till dig som inte har fullständigt betyg från gymnasiet eller som behöver komplettera dina tidigare studier för att söka till högskola eller universitet. Matematik är ett av de gymnasiegemensamma ämnena dvs. de som tidigare kallades kärnämnen. Hos Komvux Folkuniversitetet Södertälje kan du läsa följande kurser:

Kurser Matematik

Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a - förkunskapskrav 1 a, b eller c
Matematik 2b - förkunskapskrav 1 a, b eller c
Matematik 3b - förkunskapskrav 2 a, b eller c

Respektive kurs är på 100 gymnasiepoäng. Kurserna skiljs åt genom att ingå i olika gymnasiala program. Kurserna kan läsas på dagtid eller kvällstid i klassrum. Titta i kursprogrammet via länken för att se exakt vad som gäller den kursern du vill gå. Du kan också läsa mer om kursinnehåll under Relaterad information.

Kurserna syftar till att ge eleven kunskaper att:

  • använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.

  • hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.

  • formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.

  • tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

  • följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

  • kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.

  • relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.