Matematik

Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.

Nu kan du även läsa matematik på distans hos oss!

Kurserna vänder sig till dig som inte har fullständigt betyg från gymnasiet, som behöver komplettera dina tidigare studier för att söka till högskola/universitet eller som vill lära dig mer om matematik. Matematik är ett av de gymnasiegemensamma ämnena. Hos Komvux Folkuniversitetet Södertälje kan du läsa följande kurser:

Kurser Matematik

Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a - förkunskapskrav 1 a, b eller c
Matematik 2b - förkunskapskrav 1 a, b eller c
Matematik 3b - förkunskapskrav 2 a, b eller c
Matematik 3c 
Matematik 4 *
Matematik 5 *

* endast på distans.

Respektive kurs är på 100 gymnasiepoäng. Kurserna skiljs åt genom att ingå i olika gymnasiala program. Kurserna kan läsas på dagtid eller kvällstid i klassrum samt på distans med undantag för Matematik 4 och 5 som endast kan läsas på distans.