Engelska

Ämnet engelska är ett av de gymnasiegemensamma ämnena dvs de f d kärnämnena. Kurserna hos Komvux Folkuniversitetet är mycket populära och har bedrivits i flera år. Välj den nivå som du behöver.

Läser med en bok i knät

Engelska 5, 6 och 7

Kurserna vänder sig till dig som inte har fullständigt betyg från gymnasiet eller som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka till högskola eller universitet. Hos Komvux Folkuniversitetet kan du läsa alla tre delkurser inom ämnet dvs:

Engelska 5 
Engelska 6
Engelska 7

Engelska 5 motsvarar de första steget i engelska på gymnasienivå. För att läsa nästa nivå Engelska 6 måste du ha betyg från Engelska 5 osv. Respektive kurs består av 100 gymnasiepoäng.

Kurserna erbjuds i klassrum på dagtid, kvällstid samt på distans. 

Undervisningen syftar till att ge eleven:

  • förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet
  • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
  • förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer
  • förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används