Svenska som andraspråk

Svenska är Komvux Folkuniversitetets största ämne. Vi har över 60 års erfarenhet av att undervisa i svenska som ett andra språk. Svenska som andraspråk är ett av de gymnasiegemensamma ämnena dvs de som tidigare kallades kärnämnen.

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Kurserna vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka till högskola eller universitet i Sverige. Komvux Folkuniversitetet erbjuder ämnets tre nivåer:

Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

För att läsa Svenska som andraspråk 1 måste du ha betyg från Svenska som andraspråk grund. För att läsa Svenska som andraspråk 2 måste du ha betyg från 1 osv. Respektive kurs består av 100 gymnasiepoäng. Kurserna erbjuds på dagtid och kvällstid i klassrum samt på distans.

Läs mer om kursinnehåll via länken till höger.

Undervisningen syftar till att ge eleven:

  • förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

  • förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

  • kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.

  • förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.

  • förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

  • förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.

  • kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.

  • förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.