Tonal granskning på Kungliga Musikhögskolan

Senast ändrad

Varje år görs en tonal granskning av våra förstaårsstudenters klassiska gitarrer. Granskningen genomförs av studenter på programmet i klassisk gitarr på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Se bilder från årets granskning här.

Foto av Billie Perfors, @valenjagger