Testa dina språkkunskaper

Gör ett webbaserat inplaceringstest och testa dina språkkunskaper online. Du kan göra språktestet för att enklare kunna välja kurs i engelska, svenska, franska, tyska, italienska, spanska, norska och danska.

Språktest på Folkuniversitetet

Gör Folkuniversitetets webbaserade språktest här

De uppgifter du lämnar när du registrerar dig till detta kostnadsfria test kommer inte att användas i annat syfte än just för detta tests genomförande och statistik.

Börja med att välja vilket språk du vill testa dina kunskaper i. Vi erbjuder testet i följande språk: engelska, tyska, franska, spanska, italienska, tyska, turkiska, svenska, danska och norska.

För att genomföra testet måste du först registrera dig och skapa en inloggning.

Hur fungerar det?

Testet kombinerar två metoder och prövar flera språkliga färdigheter. Först gör du en självvärdering där du själv bedömer hur bra du är på språket i konkreta situationer. Därefter leds du vidare till den nivå som du ska testas på.

Färdigheterna som prövas är "grammatik och ordförråd", "läsförståelse" och "hörförståelse". Muntlig och skriftlig framställning är svårt att pröva i ett onlinetest, så här fyller du bara i självvärderingen.

Vilken nivå är testet på?

Beroende på hur du svarar styrs du automatiskt till en nivå. Om du har mer än 90 procent korrekta svar inom en del så uppmanas du att göra testet på en högre nivå. Om du har mindre än 20 procent korrekta svar uppmanas du att göra testet på en lägre nivå.

Hur lång tid tar det?

Det går inte att säga exakt hur lång tid testet tar. Det tar mellan en halv och en och en halv timme, beroende på hur mycket du har blivit upp- eller nerflyttad i de olika delarna av testet. Kvalitet tar tid, och det gäller även språktest. Men du kan när som helst avbryta för att sedan logga in och göra färdigt testet senare.

Hur får jag resultatet?

Testet bygger på nivåerna i Europarådets referensram för språk. När du är färdig med testet mejlar vi resultatet till dig. Då kan du se vilken nivå du ligger på i förhållande till referensramen.

Gör Folkuniversitetets webbaserade språktest här

De uppgifter du lämnar när du registrar dig till detta test kommer inte att användas i annat syfte än just för detta tests genomförande och statistik.