Vi lever i förnekelse

Senast ändrad

Vet du vad? Människans inverkan på jorden är så omfattande att det är motiverat att tala om en ny geologisk epok – antropocen. Möt Sverker Sörlin, en av världens ledande miljöhistoriker.

Hans senaste bok handlar om antropocen ("människans tidsålder"), ett begrepp som föreslagits som namn på en ny epok i jordens utveckling. Grundtanken är att människans inverkan på jorden är så omfattande att det är motiverat att tala om en ny geologisk epok.

– Själva ordet antropocen är viktigt. Det drar uppmärksamheten till mänsklighetens stora och djupt problematiska roll i jordens utveckling. Det kan fylla en pedagogisk funktion och bidra till att vi erkänner de akuta behoven av förändring, säger Sverker Sörlin.

– Ordet fungerar som en hemsk spegel. Vi ser oss själva och att det vi gör är under all kritik. Vi lever på sätt och vis i en slags förnekelse, fortsätter han.

Se filmen där Sverker Sörlin berättar om sina drivkrafter som forskare, om antropocen och om de förändringar som mänskligheten måste göra för att vända utvecklingen.