Tragiskt för hela rättssamhället

Senast ändrad

Vet du vad? Förhör som inte är vetenskapligt förankrade kan få oerhört tragiska följder. Forskaren Sara Landström har granskat förhören med de misstänkta i Kevin-fallet.

Sara Landström är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och en av Sveriges ledande experter på barnförhör. Hon har under många år forskat kring barns tillförlitlighet och trovärdighet.

Under 2017 granskade Sara Landström förhören med de misstänkta barnen i det uppmärksammade Kevin-fallet, en händelse där en 4-årig pojke hittades död och två bröder, 5 och 7 år gamla, misstänktes ha dödat honom.

– Både jag och andra experter är djupt kritiska till hur förhören med barnen gått till. På punkt efter punkt bryter de mot forskningens rekommendationer, säger hon.

Se filmen där Sara Landström berättar om barns utsatthet i rättsprocesser och de tragiska följder detta kan få för de drabbade och för hela rättssamhället.