Därför är beröring livsviktigt

Senast ändrad

Vet du vad? Vi rör vid varandra allt mindre, trots att beröring är en grundläggande del av vår existens. Se filmen med hjärnforskaren Helena Backlund Wasling!

Beröring har en enorm betydelse för att vi ska bli trygga och harmoniska människor. Men i takt med att digitaliseringen och individualismen i samhället ökar rör vi vid varandra allt mindre.

Helena Backlund Wasling är forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin och aktuell med boken "Närmare – om det livsviktiga i att röra vid varandra".

Hennes studier visar att brist på kroppskontakt mellan människor strider mot vår natur och kan vara farligt eftersom det påverkar allt från stresstålighet och smärta till vår förmåga att bilda fungerande relationer med andra människor.

Se filmen där Helena Backlund Wasling berättar om hur beröring är en grundläggande del av vår existens och att vi har mycket att vinna på att komma varandra lite närmare.