FSAB, Folkuniversitetets Serviceaktiebolag

FSAB är ett av Folkuniversitetet helägt dotterbolag med uppgift att svara för drift och kontinuerlig utveckling av IT-stödet inom Folkuniversitetet.

Juridiskt namn

Folkuniversitetets Serviceaktiebolag

Organisationsnummer

556624-0882

Besöksadress

Eriksbergsgatan 1 A, 114 30 Stockholm

Postadress

Box 379, 111 73 Stockholm 

Kontakta VD för FSAB

henning.eriksen[at]folkuniversitetet.se

(För att skicka epost ange: förnamn.efternamn@folkuniversitetet.se)

Telefon

010-155 81 18, servicedesk
031-10 65 00, växel Göteborg
08-789 42 00, kundtjänst Stockholm

Leveransen realiseras genom en kombination av interna IT-resurser inom Folkuniversitetet och outsourcing till externa leverantörer. Utöver daglig drift och förvaltning initierar, planerar och genomför bolaget de organisationsövergripande IT-projekten.