FSAB, Folkuniversitetets Serviceaktiebolag

Folkuniversitetets Serviceaktiebolag (FSAB) är ett av Folkuniversitetet helägt dotterbolag med uppgift att svara för drift och kontinuerlig utveckling av IT-stödet inom Folkuniversitetet.

FSAB, planering

Leveransen realiseras genom en kombination av interna IT-resurser inom Folkuniversitetet och outsourcing till externa leverantörer.

Utöver daglig drift och förvaltning initierar, planerar och genomför bolaget de organisationsövergripande IT-projekten.

Leveransadress     

Box 26152, 10041 Stockholm

Besöksadress

Eriksbergsgatan 1 A, 114 30  Stockholm

Telefon

010-155 81 18, Servicedesk
031-10 65 00, växel Göteborg
08-789 42 00, kundtjänst Stockholm

Kontakt   

Henning Eriksen

 

Kontakta oss på FSAB