Kerstin Rydbeck

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet

”Min forskning fokuserar på läsvanor, framförallt på socialt läsande, kopplat till folkbildning och folkbibliotek. Både med fokus på nutida verksamhet och ur ett historiskt perspektiv. Jag har också skrivit en del mer allmänt om folkbildningshistorien ur ett genusperspektiv.”

Kerstin Rydbeck


Mejla Kerstin Rydbeck info@folkuniversitetet.se