Lotta Gullers

Administrativ chef

Lotta Gullers är administrativ chef på Folkuniversitetets förbundskansli och samordnar kansliets administrativa processer. Lotta leder nationella projekt och bevakar internationella frågor.

Lotta Gullers Henry

Lotta Gullers


Ring Lotta Gullers på 08-679 29 58

Mejla Lotta Gullers lotta.gullers@folkuniversitetet.se