Gunnar Forsman

Kommunikatör

Gunnar Forsman är kommunikatör på Folkuniversitetets förbundskansli. Han är innehållsredaktör för Folkuniversitetets externwebb. Gunnar arbetar även med mediabevakning och som grafisk formgivare för webb och tryckta medier.

För att skicka e-post ange: förnamn.efternamn@folkuniversitetet.se

Förbundskansliet