Gunnar Forsman

Kommunikatör

Gunnar Forsman är kommunikatör på Folkuniversitetets förbundskansli. Han är innehållsredaktör för Folkuniversitetets externwebb och sociala medier. Gunnar arbetar även med mediabevakning och som grafisk formgivare för webb och tryckta medier.

Gunnar Forsman

Gunnar Forsman


Ring Gunnar Forsman på 08-679 29 57

Mejla Gunnar Forsman gunnar.forsman@folkuniversitetet.se