Gunnar Danielsson

Generalsekreterare

Gunnar Danielsson är Folkuniversitetets generalsekreterare. Han företräder förbundet Folkuniversitetet och är chef för Folkuniversitetets förbundskansli.

Förbundskansliet

Gunnar Danielsson är styrelseordförande i Folkuniversitetets serviceaktiebolag FSAB.

För att skicka e-post ange: förnamn.efternamn@folkuniversitetet.se