Gunnar Danielsson

Generalsekreterare

Gunnar Danielsson är Folkuniversitetets generalsekreterare. Han företräder förbundet Folkuniversitetet och är chef för Folkuniversitetets förbundskansli.

Förbundskansliet

Gunnar Danielsson är styrelseordförande i Folkuniversitetets serviceaktiebolag FSAB.

Gunnar Danielsson


Ring Gunnar Danielsson på 08-679 29 60

Mejla Gunnar Danielsson gunnar.danielsson@folkuniversitetet.se