Sök Meny
Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Behandling av personuppgifter

Folkuniversitetet behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder, studerande, myndigheter och andra intressenter. Uppgifterna används också för statistiska ändamål, för utveckling och analys av Folkuniversitetets verksamhet samt för att kunna tillhandahålla god service.

In English:

Så fort en personuppgift hanteras så kallas det att personuppgiften behandlas. Det kan vara att den samlas in, registreras, lagras, ändras eller raderas. Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder.

För att behandla en personuppgift måste det finnas ett tydligt syfte och en så kallad rättslig grund för behandlingen. Några exempel på rättsliga grunder som vi lutar oss mot när vi behandlar personuppgifter är avtal, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

För att behandla en personuppgift måste det finnas ett tydligt syfte och en så kallad rättslig grund för behandlingen. Några exempel på rättsliga grunder som vi lutar oss mot när vi behandlar personuppgifter är avtal, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Beroende på verksamhetens natur samlas personuppgifterna in på olika sätt. Uppgifterna kan samlas in genom anmälningar på webben eller från externa huvudmän som till exempel Arbetsförmedlingen. Personuppgifterna kan kompletteras med information från Folkbokföringsregistret.

Insamling och lagring av personuppgifter

Beroende på verksamhetens natur samlas personuppgifterna in på olika sätt. Uppgifterna kan samlas in genom anmälningar på webben eller från externa huvudmän som till exempel Arbetsförmedlingen. Personuppgifterna kan kompletteras med information från Folkbokföringsregistret.

Här finner du information om dataskyddsförordningen och dess rättigheter.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Här finner du information om dataskyddsförordningen och dess rättigheter.

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Så använder vi cookies

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila