Universitet med Folkuniversitetet

Andlig odling på vetenskaplig grund. Av professor Dan Brändström. Pris exklusive porto: 15 kr.

I denna skrift gör professor Dan Brändström ett antal nedslag i femtio år av förändringar i högskole- och vuxenutbildningspolitik. Utgångspunkten är hans egna upplevelser som en centralt placerad aktör i denna utveckling.

Dan Brändström disputerade i statskunskap och har bland annat varit chef för Socialhögskolan vid Umeå universitet, chef för Regionstyrelsen i Norrland, universitetsdirektör vid Umeå universitet, vd för Riksbankens Jubileumsfond och ordförande i Folkuniversitetets förbundsstyrelse. Regeringen tillerkände honom 2001 professorstiteln.

Beställ skriften via info@folkuniversitetet.se


Alla Förbundskansliets böcker och skrifter

Universitet med Folkuniversitetet. Omslag