Global hållbar utveckling

Boken är en antologi om globalisering och hållbar utveckling. Erik Andersson och Sverker C Jagers vid Göteborgs universitet är bokens redaktörer. Pris exklusive porto: 60 kr.

Att fundera kring ansvar och rättvisa är avgörande för att belysa vad vi som enskilda individer kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle idag och i framtiden. Globalisering och hållbar utveckling är två för vår tid centrala begrepp som är relevanta i många sammanhang. Här behandlas begreppen från olika infallsvinklar.

Antologin Global hållbar utveckling presenterar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv på globalisering och hållbar utveckling såväl som en historisk och etisk överblick. Vi får också exempel på hur arbetet för hållbar utveckling går till lokalt i Sverige och på den internationella arenan.

Erik Andersson och Sverker C Jagers är redaktörer för boken och verksamma som lärare och forskare vid Göteborgs universitet. Författarna i antologin har en gedigen erfarenhet av undervisning och forskning om globalisering och hållbar utveckling ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv.

Antologin kan användas i olika studiesammanhang, främst inom studieförbund och gymnasieskolor, men passar för alla som har ett allmänt intresse för dessa ämnen. En studiehandledning ingår.

Beställ skriften via info@folkuniversitetet.se

Ladda ner studiehandledning


Alla Förbundskansliets böcker och skrifter

Global hållbar utveckling. Bokomslag