Forskning och forskningsinformation

Stockholms universitet, Kursverksamheten vid Stockholms universitet och Folkuniversitetsföreningen under tre sekler. Skriften är en föreläsning som Gustaf Lindencrona höll 2010. Pris exklusive porto: 20 kr.

Gustaf Lindencrona är professor emeritus i finansrätt samt före detta rektor för Stockholms universitet. Han är också styrelseordförande för Folkuniversitetsföreningen.

Skriften är en föreläsning som professor Lindencrona höll vid Folkuniversitetets nordiska studieledarkonferens på Visingsö i maj 2010. Där tecknas olika aspekter av Folkuniversitetets framväxt som ett av flera inslag i Stockholms högskolas, sedermera Stockholms universitets, ambition att verka för en bred bildningsverksamhet på vetenskaplig grund.

Beställ skriften via info@folkuniversitetet.se


Alla Förbundskansliets böcker och skrifter

Forskning och forskningsinformation. Omslag