Folkbildningens framtidsfrågor

I denna antologi sammanfattar några av Sveriges mest framträdande forskare sina tankar om folkbildningens framtidsutmaningar. Författarnas olika utgångspunkter och ämnesområden ger oss olika perspektiv.

Folkbildningen har möjliggjort en individuell frigörelse och varit hörnsten i skapandet av det moderna samhället. I ett historiskt perspektiv kan vi med fog påstå att studieförbunden och folkhögskolorna har gjort betydande insatser och att samhällets stöd har varit välförtjänt. Men i takt med att samhället förändras så kommer nya utmaningar. Står folkbildningen rustad för framtiden?

Kvalitetsaspekter och nyttoperspektiv i rent ekonomiska termer varvas med resonemang om folkbildningens betydelse för demokratin, liksom för människors egna personliga utveckling. Folkbildningens släktskap med det civila samhället diskuteras, liksom hur en kommersialiserad utbildningsmarknad kan påverka folkbildningen.

Med denna antologi vill Folkuniversitetet bidra till en fortsatt levande diskussion om folkbildningens utmaningar, vägval och framtidsutsikter.

Medverkande: Sverker Sörlin, Andreas Fejes & Henrik Nordvall, Bernt Gustavsson, Cecilia Bjursell, Agneta Gustafson, Lars Trägårdh, Ulrika Knutson.

Ladda ner skriften i pdf-format

Beställ skriften kostnadsfritt via info@folkuniversitetet.se


Alla Förbundskansliets böcker och skrifter

Folkbildningens framtidsfrågor, omslag