Farligheter och familjeliv

Nordlighet som exotism och vardag. Av Heidi Hansson, professor i engelska vid Umeå universitetet. Pris exklusive porto: 15 kr.

Heidi Hansson är professor i engelska vid Umeå universitet. Hon var forskningsledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser 1775-1914.

Projektet behandlade konst och litteratur om och från de nordliga områdena. Skriften presenterar olika resultat från projektet med utgångspunkt i professor Hanssons expertisområde, den engelskspråkiga litteraturen.

Beställ skriften via info@folkuniversitetet.se


Alla Förbundskansliets böcker och skrifter

Farligheter och familjeliv. Omslag