Andraspråksresan

I denna uppsats beskriver Inger Lindberg, professor i svenska som främmande språk vid Göteborgs universitet, den process som väntar en person som ska lära sig ett nytt språk.

"...Andraspråksresan kan trots svårigheter och strapatser verkligen vara mödan värd och ge riklig utdelning för alla parter."

Så avslutar Inger Lindberg, professor i svenska som främmande språk vid Göteborgs universitet, sina iakttagelser från ett mångårigt forskningsarbete.

I uppsatsen beskriver hon den process som den ställs inför som skall lära sig ett nytt språk. Det är viktigt för infödda svenskar att förstå förutsättningarna för invandrarnas möjligheter att kära sig svenska och allt som är förknippat med språket. För dem som planerar och organiserar studier för invandrare ger uppsatsen viktig kunskap, liksom naturligtvis för alla dem – lärare, cirkelledare m fl grupper – som är involverade i olika slag av pedagogiska uppgifter.

Ladda ner skriften kostnadsfritt i pdf-format


Alla Förbundskansliets böcker och skrifter

Andraspråksresan, omslag